Blog

Działania profilaktyczne w Kostrzynie nad Odrą

Intensywnie kontynuujemy- od 08 czerwca w ramach zadania Przystanek Zielona Przystań 2015 – działania profilaktyczne w szkołach Kostrzyna nad Odrą, czyli: Program wczesnej profilaktyki uzależnień Cukierki dla maluchów klas I-ych, Szkoły Podstawowej nr 2 ( sześciolatki) oraz warsztaty radzenia sobie ze stresem Tylko Spokojnie w Gimnazjum nr 1,mamy wielką satysfakcję z wykonywanej pracy oraz silne poparcie ze strony Burmistrza Kostrzyna dla naszych działań.