Blog

Przystanek Woodstock 2015

Praca – niezwykle intensywna –  na Przystanku Woodstock trwa, 5 terapeutów od godz. 8.00 – 21.00 udziela pomocy wszystkim potrzebujacym, tzn. młodym ludziom z problemami uzależnienia od narkotyków, alkoholu , dopalaczy, z problemem DDA, picia ryzykownego i szkodliwego napojów alkoholowych, czasami jak widać na zdjęciach jest kilkanaście osób naraz. Nie ma czasu na herbatę czy chwilę refkeksji. Jest zimno jak na tę porę roku. Bardzo przydają się zakupione z dofinansowania PO FIO fotele do konsultacji, pawilon, przyczepa kempingowa, no i oczywiście aparat cyfrowy do rejestracji działań projektowych. Wydaliśmy w ciągu trzech dni kilka tysięcy testów diagnozujących : „Czy Twoje picie jest bezpieczne”.Oczywiście wszyscy realizujący projekt ubrani sąw koszulki z oznaczeniem Fundacji Zielona Przystań, PO FIO i Fundacji WOŚP.