Blog

Szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych

Po intensywnych szkoleniach sprzedawców napojów alkoholowych w Kostrzynie nad Odrą (60 punktów)i w Gminie Górzyca (20 punktów)-  nasz nowy partner publiczny – zbudowaliśmy nasz punkt do prowadzenia konsultacji profilaktyczno – terapeutycznych na terenie Przystanku Woodstock z pomocą partnera publicznego KAIPLAST I.Gniecioszek, oraz już 07.07.2016 roku rozpoczęliśmy przy udziale wcześniej zrekrutowanych wolontariuszy, akcję promocyjno rekrutacyjną oraz akcję profilaktyczną. Do rozpoczęcia Przystanku jeszcze kilka dni a beneficjenci naszego projektu – Przystanek: Zielona Przystań 2016 z dofinansowania PO FIO 2271 – domagają się kontaktu z nami, co widać na zdjęciach. Czujemy się bardzo potrzebni. Właściwe konsultacje zaczynają się od 13.07.2016r.