Blog

Zaproszenie

Zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie „Przystanek: Zielona Przystań” – konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne.

Jest to program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowisk zmarginalizowanych. Obejmuje trzy etapowe działania (przed w trakcie i po wydarzeniu XXII Przystanek Woodstock) zapewniające kompleksową pomoc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i patologiom tj. uzależnienie od narkotyków, współuzależnienie, przemoc w środowisku rodzinnym i rówieśniczym. Planowana liczba beneficjentów projektu – 100. „Przystanek Zielona Przystań” jest projektem cyklicznym (od 2011 roku). Dzięki takiej formule uzyskać można długoterminowe, wzmacniające się działania i efekty, obejmujące zasięgiem cały region. W tym okresie zrekrutowana zostanie grupa 2 wolontariuszy, którzy będą uczestniczyć w akcji promocyjno rekrutacyjnej oraz w akcji profilaktycznej opartej na wykonywaniu testów diagnostycznych dot. używania narkotyków w dniach 13.07 – 18.07.2016r na Przystanku Woodstock. W dniach 13.07 – 18.07.2016r na Przystanku Woodstock realizowane będą konsultacje profilaktyczno terapeutyczne prowadzone w punkcie Zielonej Przystani  na XXII Przystanku Woodstock dla osób które mogą mieć problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych oraz dotkniętych innymi problemami.  W dniu 13.07.2016r  – I etap. Etap II ( w czasie trwania Przystanku Woodstock, 14 -16.07.2016r.) i III ( po zakończeniu Przystanku,17-18.07.2016r.) . Konsultanci oczekują na wszystkich potrzebujących pomocy w punkcie Zielonej Przystani, w pasażu NGO. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, projekt jest dofinansowany przez Samorząd Województwa Lubuskiego.