O nas

Sławomir Grzegorek – profilaktyk uzależnień, obowiązki w projekcie – obowiązki w projekcie: prowadzący warsztaty, szkolenia,  konsultacje

absolwent Podyplomowych Studiów Profilaktyki i Terapii Uzależnień od Narkotyków
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im Jana Pawła II / w trakcie certyfikatu /

 • absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Warszawie
 • studia doktoranckie Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie IV rok
 •  absolwent Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie,
 • szkolenie : „Budowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie”, Fundacja ETOH Warszawa
 • szkolenie dla Pracowników Punktów Konsultacyjnych , PARPA Warszawa
 • ukończony pełnowymiarowy trening asertywności – PERFEKT dr Lucyna Golińska
 • koordynator i realizator programów profilaktycznych (realizacja 2.800 programów od 1993 roku),
 •  instruktor PARPA –  szkoleń sprzedawców alkoholowych,
 • specjalista ds. promocji zdrowia w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi
 • uczestnik sesji szkoleniowo – terapeutycznej Programu Simontona ( praca terapeutyczna
  z chorymi terminalnie)
 •  wieloletni uczestnik i wykładowca Konferencji Profilaktycznych PARPA
 • odpowiedzialny za działania profilaktyczno- edukacyjne na Przystanku  WOODSTOCK
  w Kostrzyniu  n.Odrą z ramienia Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • absolwent rocznego szkolenia o psychomanipulacji w sektach (Stowarzyszenie Rafael – Kraków),
 • autor i realizator zajęć edukacyjno szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców
 •  realizator programów profilaktyki uzależnień NOE, DEBATA, LOT TAK ODLOT NIE
 • ( współautor ),  CUKIERKI, Art. 185 k.k. (współautor), Agresji Przemocy Stop!, (2800 rtealizacji)
 • autor i realizator programów w zakresie psychomanipulacji w sektach, profilaktyki rodzinnej,
 • organizator 6-u obozów terapeutycznych dla dzieci z problemem alkoholowym.
 • doświadczenie zawodowe zdobywane w pracy w sektorze edukacji, pomocy społecznej, leczenia uzależnień – MOPiTU Łódź, Miejska komisja ds.Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Łódzi,  Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie Edukacja i Wychowanie , Stowarzyszenie Agape

Ewa Cwalina – psycholog, absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, obowiązki w projekcie: prowadząca warsztaty, szkolenia,  konsultacje

 

 • certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej,
 •  absolwentka dwuletniego podyplomowego szkolenia w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej,
 •  absolwentka Programu Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt.
 • w trakcie certyfikacji z zakresu psychotraumatologii w European Society for Traumatic Stress Studies
 • EUROPEJSKIE WARSZTATY NA TEMAT STRESU TRAUMATYCZNEGO (organizowane przez Uniwersytet Warszawski oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym)
 • ZABURZENIA POTRAUMATYCZNE – CZYNNIKI RYZYKA, KONCEPCJE, TERAPIA TRAUMATYCZNEGO (organizowane przez Uniwersytet Warszawski)
 • PSYCHODYNAMICZNA KONCEPCJA TRAUMY (organizowane przez
  Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym)
 • BÓL U DZIECI I MŁODZIEŻY (organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskie Towarzystwo Badania Bólu)
 • OSOBOWOŚĆ, A PSYHOPATOLOGIA – DIAGNOZA OSOBOWOŚCI W PRAKTYCE KLINICZNEJ (organizowane przezdr E. Pragłowską, dr A. Popiel i prof. B. Zawadzkiego)
 • WPROWADZENIE DO TERAPII SCHEMATU. TARAPIA SCHEMATU DLA PACJENTÓW CIERPIĄCYCH NA ZABURZENIA OSOBOWOŚCI Z POGRANICZA (organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej) godzin.
 • członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym
 • doświadczenie zawodowe zdobywane w pracy w sektorze edukacji, pomocy społecznej, leczenia uzależnień – MOPiTU Łódź, psychoterapii indywidualnej i rodzinnej, socjoterapii.
 •  autorka oraz realizatorka programów profilaktycznych w ramach Stowarzyszenia Edukacja i Wychowanie oraz Stowarzyszenia Agape.

Magdalena Libiszewska – specjalista terapii uzależnień, obowiązki w projekcie: prowadząca konsultacje

 • 2008-2013 Specjalista Terapii Uzależnień w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. bł. Rafała Chylinskiego w Łodzi
 • certyfikat PARPA nr 892.
 • 2000- 2006  Terapeuta w Miejskim Ośrodku Profilaktyczno Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomanią w Łodzi.
 • 2000-2006 Współpraca z Punktem Konsultacyjnym Stowarzyszenia ” MONAR” w Łodzi
 • 2008-Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie;
 • 2009-Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w W-wie

Maciej Przybylski – pedagog, obowiązki w projekcie: prowadzący konsultacje, warsztaty, szkolenia – absolwent  Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, specjalizacja – resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym, 2009 r – absolwent  Podyplomowych Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze, „Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych”, 2010 r. – Grupowe formy pomocy, organizowanie i prowadzenie grup wsparcia i terapii grupowej, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, 2010 r. – Interwencja kryzysowa w depresji, autoagresji, zachowaniach ryzykownych , myślach i próbach samobójczych, Centrum Zdrowia Sanitas, 2010 r. – Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 2010/2011 r . – Prowadzenie usług terapeutycznych i poradnictwa specjalistycznego dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej – Kostrzyn nad Odrą,

– w trakcie szkolenia (etap II zaawansowany) psychoterapii sytemowej prowadzonego przez Wilekopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu;

– trenerwarsztatów rozwojowych dla ojców Fundacji Cyryla i Metodego z Lublina

Zatrudniony jako zawodowy kurator sądowy w pionie rodzinnym i dla nieletnich w Sądzie Rejonowym w Słubicach;

.

Katarzyna Moser – pedagog, obowiązki w projekcie: prowadząca konsultacje  – Absolwentka, licencjat i wyższe magisterskie, Wyższa Szkoła Humanistyczno -Ekonomiczna w Łodzi, specjalizacja-pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 2002 r – Podyplomowe Studium Poradnictwa Psychologicznego(Counselling) przy SPCH wWarszawie 06.2008r. – 01.2012r. – Międzynarodowa Letnia Akademia InSEA, warsztat Arte-terapia podkierunkiem prof. Wiesława Karolaka (Przytok, 2001) – Letnia Szkoła Psychologii Zorientowanej na Proces podkierunkiem Joanny Dulińskiej i Michała Dudy (Warszawa, 2004) – Szkolenie „Kontakt w sytuacji pomagania” pod kierunkiem LudmiłyGałkiewicz w Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości (Łódź, 2005) – Trening interpersonalny w Studium Poradnictwa Psychologicznego wWarszawie ( 2011) – Trening intrapsychiczny w Studium Poradnictwa Psychologicznego wWarszawie ( 2012 ) – Trening komunikacji w Studium Poradnictwa Psychologicznego wWarszawie ( 2012 ) – Trening umiejętności doradczych w Studium Poradnictwa Psychologicznego wWarszawie ( 2013 ) – Miejsce pracy MOPS. Filia Łódź- PolesieStanowisko – Pracownik socjalny Miejsce pracy WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI Prowadzenie warsztatów psychologicznych z integracji, komunikacji i etyki, a także ćwiczeń z przedmiotu metodyka opiekuńczo-wychowawcza oraz ćwiczeń z zakresu działańtwórczych. 10.2002r. – 06.2008r

 

Dorota Kuchta – doradca rodzinny, specjalista terapii uzależnień, obowiązki w projekcie: prowadząca konsultacje.

 • absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Nauk o Rodzinie – tytuł wykwalifikowany doradca rodzinny,
 • absolwentka Studium Terapii Uzależnień dla specjalistów psychoterapii uzależnień w Warszawie,
 • absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie,
 • doświadczenie zdobywane w treningach interpersonalnych i z zakresu udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej,
 • praca w Publicznym Zespole Lecznictwa Ambulatoryjnego
  w Strzelinie na stanowisku Specjalisty terapii uzależnień.

Szymon Królikowski – specjalista terapii uzależnień, obowiązki w projekcie: prowadzący konsultacje,

-Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, studia magisterskie, pedagogika w zakresie psychopedagogika 2006r

-Studium Wiedzy o Problemach Alkoholowych -Instytut Zdrowia I Trzeźwości-Warszawa

-1997 Program Rozwoju Osobistego-Instytut Zdrowia i Trzeźwości – Warszawa

-1998 do chwili obecnej terapeuta uzależnień w miejskim Ośrodku Profilaktyki i terapii Uzależnień w Łodzi
-2000 Studium Terapii Uzależnień-Instytut Psychologii Zdrowia-Warszawa

-2003 Studium Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie-Instytut  Psychologii Zdrowia- Warszawa

 

Wojciech Siermiński – absolwent nauk o rodzinie UKSW w Warszawie, obowiązki w projekcie  – koordynator projektu, nadzoruje przebieg realizacji projektu  zgodnie z założonymi celami we wszystkich etapach jego rozwoju, wspiera i motywuje do działania zespół organizacyjny, nadzoruje właściwe dokumentowanie procesu projektowego, odpowiada za zarządzanie zasobami ludzkimi i materialnymi jakie są wykorzystywane podczas projektu.

Jarosław Kózka – pełne uprawnienia księgowe, biegły rewident, obowiązki w projekcie – obsługa księgowa projektu, prowadzenie dokumentacji księgowej, sprawdzanie dokumentów pod względem finansowym, rozliczanie dotacji, księgowanie faktur, rozliczenie finansowe projektu

Arkadiusz Szczepaniak – wolontariusz, obowiązki w projekcie:udział w akcji promocyjno – rekrutacyjnej i  profilaktyczno – informacyjnej

 • absolwent Wydziału Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Sylwia Krakowiak – wolontariusz,  obowiązki w projekcie:udział w akcji promocyjno – rekrutacyjnej i  profilaktyczno – informacyjnej

 • licencjat pedagogiki na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
 • doświadczony lider grup wsparcia Al-ateen,
 •  wychowawca kolonijny na 3 obozach terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
 • realizator programów profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • studentka III roku Wydziału Psychologii UŁ

Michał Stokwisz  – wolontariusz, obowiązki w projekcie:udział w akcji promocyjno – rekrutacyjnej i  profilaktyczno – informacyjnej

 • Licencjat z dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Specjalizacja: Dziennikarz radia, prasy i telewizji. AHE Łódź
 • Student I roku Wydziału Psychologii UŁ

10 wolontariuszy zrekrutowanych podczas warsztatów i szkoleń z terenu Kostrzyna nad Odrą – aktywny udział w akcji promocyjno – rekrutacyjnej i  profilaktyczno – informacyjnej prowadzonej w projekcie.